Sobre o MGS

O MGS actúa desde o ano 2009 como organización que aglutinaba militantes nacionalistas empeñados na construción dun espazo político de clase, independentista e revolucionario, nun contexto crítico para o nacionalismo, lastrado por un longo proceso de desnaturalización ideolóxica e política.

Tras un importante reforzo militante e territorial, o 26 de maio de 2012 celebrou a súa I Asemblea Nacional, onde a militancia reafirmou a liña política a prol do reforzamento do soberanismo e a esquerda e adoptou uns Estatutos que definen ao MGS como un partido revolucionario que loita pola superación do capitalismo e pola liberación nacional da Galiza, pola democracia socialista e o comunismo. Empregamos o marxismo como teoría crítica do capitalismo inseparábel dunha práctica política emancipatoria por medio da resistencia e a revolución.

Estamos convencidos de que –máis ainda neste momento histórico- é fundamental que a clase traballadora se dote de organizacións políticas propias que a defendan e representen. O MGS afirma que a forma de rematar coa opresión é por medio da implicación de todo o pobo traballador nun proceso de edificación dunha nova sociedade, coa constitución dun Estado galego, a toma do poder pola maioría social e a construción do socialismo. A acumulación de forzas soberanistas ten que darse en todos os ámbitos da sociedade, sen concesións a un camiño neoautonómico sen saída.

Desde unha perspectiva esixente e crítica, afirmamos que a estratexia máis acaída é acumular forzas na fronte patriótica que representa a expresión unitaria do nacionalismo galego pola soberanía nacional e o progreso social. A nosa presenza na fronte ten como principais sinais de identidade a defensa dunha liña política claramente soberanista e inequivocamente de esquerda e incardinada cos movementos sociais, nunha organización en que a militancia de base participa e decide.

Neste sentido, o MGS actúa como un dos colectivos integrados no Bloque Nacionalista Galego, participando de forma leal, corresponsábel e activa en todas as súas estruturas, fortalecendo o soberanismo e sinalando a estreita ligazón entre a loita polo soberanía política e a alternativa anticapitalista.

Ademais, impulsamos a autoorganización do pobo galego a todos os niveis e pulamos polo reforzamento dos movementos sociais e organizacións de masas, nomeadamente no ámbito sindical.

Organizativamente, o MGS mantén como principios fundamentais o asemblearismo, a dirección colectiva e unitaria, a disciplina militante, a crítica e a autocrítica. Aseguramos  simultaneamente a democracia interna e a unidade de acción sob unha única orientación xeral, política, táctica e estratéxica. Todas as persoas militantes teñen os mesmos dereitos e deberes, entre os que consta a obriga de participar activamente das estruturas da organización e da fronte patriótica.

Pensamos que este é o momento de que todas as persoas comprometidas co nacionalismo e a esquerda dean un paso á fronte e reforzen ou inicien a súa implicación activa. O recente proceso interno do BNG saldouse co reafirmamento orgánico da visión de todos aqueles e aquelas que defenden que o nacionalismo galego é un movemento político de liberación nacional situado na esquerda. Mais o noso compromiso co nacionalismo é a única garantía de non repetir os erros do pasado recente e consolidar os acertos, avanzando nunha contraofensiva contra o capital que non cesa de empobrecernos e expoliarnos conquistas e dereitos.

Os retos que temos diante, provocados pola crise do capitalismo e polos ataques á nosa identidade nacional, non permiten máis demoras, incoherencias ou pasividade. Organizando, concienciando e mobilizando o pobo traballador galego, podemos cambiar a correlación de forzas e construír un futuro libre e novo para a nosa patria e para a nosa clase.